Licentie

Licentie Zwem-ABC

Zwemschool Aquanoa is in het bezit van een Licentie Zwem-ABC en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het zwem ABC, de Nationale Zwemdiploma's. De Licentie Zwem-ABC geeft u als klant duidelijkheid dat Zwemschool Aquanoa handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
 
Met de invoering van de licentie Zwem-ABC wordt Zwemschool Aquanoa als zwemlesaanbieder getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet/-en regelgeving, is de zwemles gevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemles gevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Zwemschool Aquanoa heeft de licentie Zwem-ABC  behaald en voldoet daarmee aan deze eisen.
 
Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden(NRZ) het kennisinstituut voor de zwembranche. Het Nationaal Platform Zwembaden ( NRZ) streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.
 
Meer achtergrondinformatie over zwemles en het Nationaal Platform Zwembaden ( NRZ) vindt u op de websites www.allesoverzwemles.nl en www.npz-nrz.nl
Cookie instellingen